Poglavlje 1

Poznavanje ljudskih prava

Svijet ljudskih prava je složen i nemiran. Postoje hiljade organizacija koje promoviraju ljudska prava i koje štite od kršenja ljudskih prava sa ciljem da obezbijede da mi živimo živote slobodne i ispunjene. Ipak, rasprostranjeno neznanje o ljudskim pravima i dalje postoji. Mnogi ljudi ne znaju šta su ljudska prava, kako su nastala, zašto su tu, ili kako doći do njih. U prvom poglavlju ćemo koristiti Ujedinjene nacije kao vodič za istraživanje svijeta ljudskih prava.