Poglavlje 2

Journalism Concepts, skills and tools

Termin „novinar“ obuhvata mnoge uloge. Novinar može obuhvatati sve u opsegu od osobe koja pravi blog na internetu unutar zone konflikta do stranog dopisnika koji je doletio da pokrije priču za veliku novinsku kuću. Bez obzira na ovo, postoje uobičajeni alati i vještine koje svi novinari moraju imati da bi bili efikasni izvještači. Ovdje obrađujemo praktične osnove dobrog izvještavanja o ljudskim pravima i obebjeđujemo smijernice i savjete koji trebaju pomoći novinarima koji pišu o ljudskim pravima.