Poglavlje 4

Trainer's Manual

Ovaj priručnik nije zamišljen da bude sredstvo samo za one koji su novi u ovom polju novinarstva, nego također i kao alat za podučavanje za trenere. Ovo poglavlje prikazuje u potpunosti dvotjedni plan koji se treba koristiti u kombinaciji sa priručnikom za obrazovanje novinara početnika kao i novinara veterana koji žele da izoštre svoje novinarske vještine na polju ljudskih prava. Lekcije se također mogu podijeliti na kratke tečajeve u zavisnosti od fokusa obuke.